0 امتیاز
116 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

اگه منظور شما انگلیسی نوشتن در یک سند فارسی است، می‌توانید از دستور

\lr{pi}

استفاده کنید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...