0 امتیاز
275 نمایش
توسط
بازتگ شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

دقت داشته باشید که باید چند مورد را در به کار بردن نمونه‌های راهنماها رعایت کنید
۱. راهنما را خوب مطالعه کنید، (بسته را با پارامترهای مربوط به مثال‌‌ اجرا کنید).
۲. در کپی کردن دقت داشته باشید که همه کاراکترها منتقل شده باشند، یا کاراکترها حین کپی و چسباندن تغییر نکرده و حذف نشده باشند. (شاید بد نباشد دوباره همه را خودتان تایپ کنید).
۳. به ندرت پیش می‌آید که ممکن است در مثال مربوطه بسته‌های لازم فراخوانی نشده باشند، که در این موارد متاسفانه باید دنبال بسته‌های مربوطه (با توجه به خطاهای موجود) گشت.

برای مثال‌های بهتر از نمونه‌های مدار که بدون اشکال کپی شوند و کامل هم باشند به http://www.texample.net/tikz/examples/tag/circuitikz/
مراجعه بفرمایید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...