0 امتیاز
761 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

اگر صفحه کلید استاندارد نصب نداشته باشید با زبان فارسی با نگه‌داشتن همزمان کلیدهای کنترل، شیفت و ۲ می‌توانید نیم‌فاصله را درج کنید. ماا برای نصب آن می‌توانید به texgroup.ir مراجعه کرده، نرم‌افزار را دانلود کنید و سپس بازدن همزمان کلیدهای شیفت و فاصله نیم‌فاصله را درج کنید.(بهتر است قبل از نصب زبان فارسی را از روی سیستم خود پاک کنید، بعد از نصب دوباره به صورت خودکار اضافه خواهد شد.)

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...