0 امتیاز
3.0k نمایش
توسط sa313ma (360 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این‌منظور لازم است از بسته diagbox استفاده کنید. برای درک بهتر به مثال زیر رجوع کنید.

‎\documentclass{book}‎‎‎
‎\usepackage{diagbox}‎‎‎‎
‎\begin{document}
\begin{tabular}{|l|ccc|}‎
\hline ‎
\diagbox{Time}{Day} & Mon & Tue & Wed \\‎
\hline‎
Morning & used & used & \\‎
Afternoon & & used & used \\‎
\hline ‎
\end{tabular}‎‎
\end{document}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...