0 امتیاز
36.2k نمایش
توسط sa313ma (360 امتیاز)
ویرایش شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

برای درج یک شکل در متن می‌توانیم از دستور زیر استفاده کنیم

‎\includegraphics[scale=1]{fig_name}‎

که در آن پارامتر اختیاری scale اندازه شکل را تعیین می‌کند و fig_name نام شکلی است که می‌خواهیم در سند قرار دهیم که این شکل باید در کنار فایل اصلی که دستورات شکل را در آن قرار دادیم باشد.

توجه داشته باشید که با دستور بالا شکل مثل یک قسمت از متن تلقی می‌شود و چنانچه‌ بخواهید مکان شکل شما به صورت شناور و پویا توسط لاتک تعیین شود می‌توانید آن را در داخل یک محیط figure قرار دهید و امکانات دیگری که آن‌ها را در مثال زیر تشریح می‌کنیم.

\begin{figure}[...]
\centering
\caption{عنوان شکل}
‎\includegraphics[scale=1]{fig_name}‎
\end{figure}    

به جای ... به عنوان پارامتر اختیاری figure باید یک از حروف htbpH را قرار دهید یا یک رشته دلخواه از این مجموعه حروف که به ترتیب باعث می‌شوند که شکل در مکان دستور درج شکل (here)، بالای صفحه دستور درج شکل (top)، پایین صفحه دستور درج شکل (bottom)، در صفحه مجزایی شامل اجزای شناور (page of floats) و حتما در همین‌جا حتی با ناتمام گذاشتن صفحه قبل (Here) قرار گیرد.

دستور centering باعث وسط‌چین شدن شکل می‌شود، دستور caption هم باعث می‌شود که عنوان به شکل اضافه شود(توجه داشته باشید که دستور caption را می‌توانید بعد از دستور فراخوانی شکل قرار دهید تا عنوان به پایین شکل اضافه شود.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
چگونه می توان تصویر eps را در سمت چپ صفحه لاتک قرار داد
...