0 امتیاز
222 نمایش
توسط sa313ma (360 امتیاز)
بازتگ شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

برای تعریف دستور جدید در لاتک فرض کنید می‌خواهیم دستوری داشته باشیم که دو مقدار بگیرد که اولی را ایتالیک و دومی را بلد کند. دستور myc در زیر را قبل از شروع سند می‌توانید بنویسید(یا در هر جایی از سند)

\def\myc#1#2{\textit{#1}\textbf{#2}}

و برای استفاده از دستور بالا باید عبارتی به شکل زیر را در داخل متن بنویسید

\myc{مقدار دوم}{مقدار اول}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...