0 امتیاز
221 نمایش
توسط sa313ma (360 امتیاز)
بازتگ شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

با استفاده از دستور scalebox\ از بسته‌ی graphics می‌توانیم شکل، جدول یا متن را به اندازه دلخواه بزرگ کنیم.

‎‎\documentclass{‎‏‎book‎}‎‎
‎‎\usepackage{graphics}‎‎
\begin{document}
\scalebox{5}{test}‎
\scalebox{10}{
\begin{tabular}{ccc}
1& 2 & 3
\end{tabular}}
\end{document}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...