0 امتیاز
3.2k نمایش
توسط sa313ma (360 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

نمونه زیر برای یک سند فارسی آماده شده، که لازم است در کنار فایلی که کد زیر را در آن ذخیره و اجرا می‌کنید، یک عکس به نام fig هم ذخیره داشته باشید. دقت کنید شما می‌توانید ۴ عکس متفاوت بگذارید و اسم آن عکس را به جای fig قرار دهید. جزییات کد را با دقت تمام بررسی کنید.

‎‎\documentclass[11pt]{‎‏‎book‎}‎
‎\usepackage{subfig}
‎‎\usepackage{graphics}‎‎
‎\usepackage{xepersian}‎
\begin{document}
‎\begin{figure}[h]‎
‎\centering‎
\subfloat[‏زیر عنوان ۱]{\includegraphics[scale=‎1‎]{fig}}
‎‎‎\subfloat[زیر عنوان ۲]{\includegraphics[scale=.5]{fig}}\\
\subfloat[زیر عنوان ۳]{\includegraphics[scale=2]{fig}}
‎‎\subfloat[زیر عنوان ۴]{\includegraphics[scale=.3]{fig}}
\caption{عنوان}\label{f1}
‎\end{figure} ‎‎
\end{document}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...