0 امتیاز
2.4k نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

شکل صحیح نوشتن نماد مجموعه اعداد مختلط به صورت زیر است.

\mathbb{C}

$\mathbb{C}$ که برای فراخوانی آن بایست بسته‌ی amcmath فراخوانی شده باشد.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...