+1 امتیاز
1.7k نمایش
توسط
بازتگ شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

با دستور newtheorem می‌توانیم محیط‌های فارسی را به صورت زیر بسازیم.

‎\newtheorem{theorem}{نام انتخابی شما}[section]‎

عبارت section آخر مشخص می‌کند که شمارنده باید شامل شماره chapter و بعد از آن شماره section و نهایتا شماره قضیه باشد(البته در قالب‌هایی که شمارنده فصل دارند). به عبارتی شماره section کوچکترین شماره‌ای است که باید در شماره مربوط به قضیه ظاهر شود.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
ویرایش شده توسط sa313ma
...