0 امتیاز
581 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

با دستور زیر البته اگر قالب خاصی را استفاده نمی‌کنید باید بسته‌ amsmath را هم فراخوانی کنید.

\mathbb{R}

که خروجی آن به صورت $\mathbb{R}$ خواهد بود.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...