0 امتیاز
181 نمایش
توسط
بازتگ شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

به نمونه زیر توجه کنید. با دستور newtheoremstyle می‌توان یک قالب جدید برای محیط‌ها تعریف کرد، پارامتر هشتم این دستور headspace است که آن را با دستور خط جدید تنظیم کرده‌ایم. توضیح این دستور را می‌توانید در صفحه ۶۳ راهنمای amsclass ملاحظه کنید.

‎\documentclass[11pt]{book}‎
‎\usepackage{amsthm}‎‎
\newtheoremstyle{myt}{}{}{}{}{}{}{\newline}{}‎
\theoremstyle{myt}
\newtheorem{theorem}{Theorem‎‎}[chapter]
‎\begin{document}‎‎‎‎
\begin{theorem}
this is a test.
\end{theorem}
‎\end{document}‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)

عالی بود مرسی واقعا

...