0 امتیاز
294 نمایش
توسط
ویرایش شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

برای چپ‌چین شدن فرمول‌ها در کل متن می‌توانید پارامتر اختیاری fleqn را به صورت زیر قرار دهید.

\documentclass[fleqn]{...}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
ویرایش شده توسط sa313ma
...