0 امتیاز
3.1k نمایش
وابسته به یک پاسخ به دلیل: آندرلاین داخل پرانتز چطور نوشته می شود؟
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

پرسش واضح نیست!

$\ـ$

یا

$_{(x)}$
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...