0 امتیاز
548 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

در مقدمه سند تایپ کنید.

‎\numberwithin{figure}{chapter}‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...