0 امتیاز
851 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
\begin{figure}[h!]
\include ......
\end{figure}

یا

\begin{figure}[H]
\include ......
\end{figure}

و چنانچه باز هم نتیجه نداد دقیقا بعد از شکلی که سرجای خود قرار نمی‌گیرد از دستور

\clearpage

استفاده کنید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...