0 امتیاز
1.2k نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

اگر یک ستون خاص خیلی عریض است، می‌توانبد به جای پارامترهای c و l و r برای تراز کردن ستون‌ها از دستور

p{2cm}

استفاده کنید که مثلا در این‌جا عرض ستون دو سانتیمتر تنظیم شده است.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...