0 امتیاز
594 نمایش

مثلا به قضیه ای که بعدا از آن صحبت می شود چگونه برچسب و لیبل بدهیم؟

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

به نمونه‌ی زیر دقت کنید.

\begin{theorem}\label{t1}

\end{theorem}


for  \ref{t1}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...