0 امتیاز
3.2k نمایش

سلام. خسته نباشید.
برای اینکه بخواهم صفحه یا صفحاتی از پایان نامه (مثلا صفحات آخر) شماره بندی نشوند، کجا و چه دستوری را بایستی به کار ببرم؟

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

از دستور

\pagestyle{empty}

یا
\thispagestyle{empty}
به ترتیب برای تنظیم یک یا چند صفحه استفاده بفرمایید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...