0 امتیاز
565 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

مشابه زیر عمل کنید، توضیح اینکه در صورتی که پارامتر اختیاری را مشخص نکنید پارامتر اصلی که داخل آکولاد قرار دارد در فهرست ایجاد اشکال می‌کند(چون می‌خواهد پانوشت شود که در آن‌جا نامعتبر است).

\section[عنوان]{عنوان\LTRfootnote{title}}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...