0 امتیاز
491 نمایش

با سلام
می خوام مقابل یک خط یک تصویر درج کنم به طوری که تصویر به خط بعد منتقل نشود. با چه دستوراتی می توان این کار را انجام داد؟

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

به سادگی

‏نمونه ‎‎\includegraphics[scale=1]{‎fig1‎}‎‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...