0 امتیاز
291 نمایش

اگر در دترمینانها حروف انگلیسی باشه چطور؟
ممنون

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
\[
\frac{|e|}{|v|}
\]
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...