0 امتیاز
118 نمایش

من در نوشتن یک مقاله برای JCAP به چنین خطاهایی برخوردم You have requested, on input line 105, versionو همچنین Option `pagecolor' is not available anymore.

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

لازم است که یک نمونه کوتاه تهیه کنید تا بتوانیم پاسخ دهیم.

ولی احتمالا نسخه مناسبی را برای اجرا استفاده نکرده‌اید و یا خصوصیتی را به غلط تنظیم کرده‌اید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...