0 امتیاز
161 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
\begin{theorem}\label{th1}
theorem .......
\end{theorem| 
for theorem \ref{th1} have .....
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...