0 امتیاز
492 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

احتمالا این یک دستور تعریفی توسط کاربر است.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...