0 امتیاز
2.4k نمایش

چرا وقتی از دستورهای >\و < \ استفاده میکنم تغیییری ایجاد نمیشود.چگور علایم > و < را بنویسم؟

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

این علامت‌ها را با کلیدهای مشابه روی صفحه‌کلید بایست وارد کنید، ولی برای کوچکتر یا بزرگتر مسوی می‌توانید از دستورات

\le 

و

 \ge

استفاده کنید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...