0 امتیاز
609 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

به این خاطر که عنوان عینا به فهرست مطالب میره، لذا می‌تونید از پارامتر اختیاری برای عنوان استفاده کنید.

\chapter[عنوان \LTRfootnote{Title}]{عنوان}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...