این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.
پرسش و پاسخ فارسی

استایل دادن به نکته ها

0 امتیاز
145 نمایش

چطور میشه شماره نکته رو حذف کرد و چطور میشه به نکته استایل داد. مثلا برای کادر و یا بکگراندش از یک عکس استفاده کرد.

\documentclass[11pt]{book}‎
‎\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}‎‎
‎\usepackage{listings}‎‎
‎\usepackage{amsthm}‎
‎\usepackage{xcolor}‎
‎\usepackage{mdframed}‎
‎‎\usepackage{xepersian}‎‎
\settextfont{Yas}‎
‎\makeatletter‎
‎\makeatother‎‎
‎\newmdtheoremenv[‎
  ‎hidealllines=true‎,
  ‎innerleftmargin=8pt,%‎
  ‎innerrightmargin=8pt,%‎
  ‎innertopmargin=12pt,%‎
  ‎innerbottommargin=12pt,%‎
  ‎backgroundcolor=gray!50,%‎
  ‎skipbelow=\baselineskip,%‎
  ‎skipabove=\baselineskip]{theo}{‏نکته}‎
‎\begin{document}‎
‎\begin{theo}‎‎
‏چطور میشه شماره نکته رو حذف کرد و بهش استایل داد.
‎\end{theo}‎
‎\end{document}
پرسیده شده شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ توسط alimaximum (10 امتیاز)

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...