این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.

شاخه‌ها

پرسش و پاسخ فارسی
0 امتیاز
320 نمایش

مثلا به قضیه ای که بعدا از آن صحبت می شود چگونه برچسب و لیبل بدهیم؟

توسط
انتشار روی

1 پاسخ

0 امتیاز

به نمونه‌ی زیر دقت کنید.

\begin{theorem}\label{t1}

\end{theorem}


for  \ref{t1}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...