این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.

شاخه‌ها

پرسش و پاسخ فارسی
0 امتیاز
391 نمایش
توسط
انتشار روی

1 پاسخ

0 امتیاز
\begin{figure}[h!]
\include ......
\end{figure}

یا

\begin{figure}[H]
\include ......
\end{figure}

و چنانچه باز هم نتیجه نداد دقیقا بعد از شکلی که سرجای خود قرار نمی‌گیرد از دستور

\clearpage

استفاده کنید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...