این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.

شاخه‌ها

پرسش و پاسخ فارسی
0 امتیاز
892 نمایش
توسط
انتشار روی

2 پاسخ

0 امتیاز

نمونه‌ی زیر را ببینید.

‎‎‎\begin{tabular}{|p{4cm}|p{4cm}|}
\hline 
r 1\newline \ re \newline & yuu\\ 
\hline 
• & • \\ 
\hline 
\end{tabular} ‎‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)

کدهای شما درست کار می کنه اما نمیتونم در جدول خودم ازش استفاده کنم.
از دستور newline\ و یا \سطرجدید که استفاده می کنم جواب نمیده.
چه جزئیاتی داره دستورات شما که من رعایت نمیکنم؟

عبارات

p{4cm}

داخل کروشه‌های جلوی محیط tabular.

0 امتیاز

من از کد زیر در داخل سلول استفاده کردم و جواب داد:

\begin{tabular}{c} \\ \\ \\ \end{tabular}
توسط
...