این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.

شاخه‌ها

پرسش و پاسخ فارسی
0 امتیاز
298 نمایش
توسط
انتشار روی

1 پاسخ

0 امتیاز

به کد زیر دقت کنید.

‎\documentclass[10pt,a4paper]{book}
\setcounter{secnumdepth}{5}    % Number subsubsections in the chapters‎
%\setcounter{tocdepth}{0}       % Put subsubsections in the table of contents

\begin{document}‎
‎\tableofcontents‎
‎\chapter{•}‎
‎\section{•}‎
‎\subsection{•}‎
‎\subsubsection{•}‎‎‎‎‎
‎\paragraph{•}‎‎
‎\subparagraph{•}‎test
\end{document}‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...