این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.
پرسش و پاسخ فارسی

با چه دستوری میشود داخل شکلی که کشیدیم یک جمله بنویسیم؟

0 امتیاز
257 نمایش

با استفاده از راهنمای لاتک شکلی رسم کردم ولی جملاتی که داخل شکل مینویسم پس و پیش میشود!
نمیدونم چه جوری شکل رو براتون بفرستم؟
این کداش:
‎\begin{document}‎‎‎
‎\begin{tikzpicture‎}‎‎
‎\draw [->] (0,0) -- (3,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
‏انرژیهای تزریقی . ورودی‌های مدار‏ . منابع مستقل و تحریک‌ها
};
\draw (3,-1.5) rectangle (6,1.5) node [text width=3cm,text centered,midway]‎
{‎
سیستم (مدارالکتریکی)

};

‎‎\draw [->] (6,0) -- (9,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
‏متغیرها یا مجهولات مدار‏، پاسخ‌ها‏، آثار و خروجی‌های مدار
};‎‎
;‎\end{tikzpicture}
\end{document}‎

پرسیده شده شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۳ توسط MP

1 پاسخ

0 امتیاز

قبل از هر چیز توجه کنید که کدی که ارسال کردید خطا دارد. اما به هر صورت برای فارسی نوشتن باید از دستور \rl{} استفاده می‌کردید.

‎\documentclass[11pt]{book}‎

‎\usepackage{tikz}‎
‎‎\usepackage{xepersian}‎‏‎
‎\settextfont{Yas}‎‎
‎\begin{document}‎‎‎
‎‎    ‎\begin{tikzpicture‎}‎‎
 ‎\draw [->] (0,0) -- (3,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
\rl{‏انرژیهای تزریقی . ورودی‌های مدار‏ . منابع مستقل و تحریک‌ها}
};
\draw (3,-1.5) rectangle (6,1.5) node [text width=3cm,text centered,midway]‎
{‎
\rl{سیستم (مدارالکتریکی)}
 };
‎      ‎‎\draw [->] (6,0) -- (9,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
\rl{‏متغیرها یا مجهولات مدار‏، پاسخ‌ها‏، آثار و خروجی‌های مدار}
};‎‎
;‎\end{tikzpicture}
\end{document}‎‎
پاسخ داده شده شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۳ توسط sa313ma (360 امتیاز)
...