این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.

شاخه‌ها

پرسش و پاسخ فارسی
0 امتیاز
273 نمایش

با استفاده از راهنمای لاتک شکلی رسم کردم ولی جملاتی که داخل شکل مینویسم پس و پیش میشود!
نمیدونم چه جوری شکل رو براتون بفرستم؟
این کداش:
‎\begin{document}‎‎‎
‎\begin{tikzpicture‎}‎‎
‎\draw [->] (0,0) -- (3,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
‏انرژیهای تزریقی . ورودی‌های مدار‏ . منابع مستقل و تحریک‌ها
};
\draw (3,-1.5) rectangle (6,1.5) node [text width=3cm,text centered,midway]‎
{‎
سیستم (مدارالکتریکی)

};

‎‎\draw [->] (6,0) -- (9,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
‏متغیرها یا مجهولات مدار‏، پاسخ‌ها‏، آثار و خروجی‌های مدار
};‎‎
;‎\end{tikzpicture}
\end{document}‎

توسط
انتشار روی

1 پاسخ

0 امتیاز

قبل از هر چیز توجه کنید که کدی که ارسال کردید خطا دارد. اما به هر صورت برای فارسی نوشتن باید از دستور \rl{} استفاده می‌کردید.

‎\documentclass[11pt]{book}‎

‎\usepackage{tikz}‎
‎‎\usepackage{xepersian}‎‏‎
‎\settextfont{Yas}‎‎
‎\begin{document}‎‎‎
‎‎    ‎\begin{tikzpicture‎}‎‎
 ‎\draw [->] (0,0) -- (3,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
\rl{‏انرژیهای تزریقی . ورودی‌های مدار‏ . منابع مستقل و تحریک‌ها}
};
\draw (3,-1.5) rectangle (6,1.5) node [text width=3cm,text centered,midway]‎
{‎
\rl{سیستم (مدارالکتریکی)}
 };
‎      ‎‎\draw [->] (6,0) -- (9,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
\rl{‏متغیرها یا مجهولات مدار‏، پاسخ‌ها‏، آثار و خروجی‌های مدار}
};‎‎
;‎\end{tikzpicture}
\end{document}‎‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...