این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.
پرسش و پاسخ فارسی

اپ امپ رو چطوری میکشن، چون چند سر داره(0و0) کجاست؟ که بشه مثلا به هر سرش یک مقاومت وصل کرد

0 امتیاز
80 نمایش پرسیده شده شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ناشناس
بازتگ شده یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

قطعه کد زیر رو ملاحظه کنید.

\documentclass{article}
\usepackage{circuitikz}
\begin{document}
\begin{circuitikz} \draw
(0,0) node[op amp] (opamp) {IBUFDS}
(opamp.+) node[left] {$data\ ser\ p$}
(opamp.-) node[left] {$data\ ser\ n$}
(opamp.out) node[right] {$data\ ser$}

(0,-5) node[op amp] (opamp) {IBUFGDS}
(opamp.+) node[left] {$clk\ in\ p$}
(opamp.-) node[left] {$clk\ in\ n$}
(opamp.out) node[right] {$clk\ in$}
;\end{circuitikz}
\end{document}
پاسخ داده شده یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط sa313ma (360 امتیاز)
...