این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.
پرسش و پاسخ فارسی

چگونه می‌توانیم یک دستور جدید در لاتک تعریف کنیم و چگونه بایست از آن استفاده کنیم؟

0 امتیاز
200 نمایش پرسیده شده یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط sa313ma (360 امتیاز)
بازتگ شده سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

برای تعریف دستور جدید در لاتک فرض کنید می‌خواهیم دستوری داشته باشیم که دو مقدار بگیرد که اولی را ایتالیک و دومی را بلد کند. دستور myc در زیر را قبل از شروع سند می‌توانید بنویسید(یا در هر جایی از سند)

\def\myc#1#2{\textit{#1}\textbf{#2}}

و برای استفاده از دستور بالا باید عبارتی به شکل زیر را در داخل متن بنویسید

\myc{مقدار دوم}{مقدار اول}
پاسخ داده شده یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط sa313ma (360 امتیاز)
...