این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.
پرسش و پاسخ فارسی

چگونه می‌توانیم در لاتک یک جدول رسم کنیم؟

0 امتیاز
7,375 نمایش پرسیده شده شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط sa313ma (360 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای رسم جدول در لاتک از tabular استفاده می‌شود. نخست باید آغاز و پایان آن را مشخص کنیم

\begin{tabular}{lcr}

\end{tabular}

هم‌زمان با این کار باید تعداد ستون‌های جدول نیز به لاتک معرفی شود. این کار با افزودن یکی از حروف c (برای ستونی با داده‌های مرکزچین)، l (برای ستونی با داده‌های چپ چین) و r (برای ستونی با داده‌های راست‌چین) داخل آکلاد انجام می‌شود، یعنی برای یک ستون راست‌چین از یک r، دو ستون راست‌چین دو r و ....
سپس داده‌های سطر اول را در بین شروع و پایام محیط tabular قرار می‌دهیم

ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول

برای رفتن به سطر بعد هم از \ آستفاده می‌کنیم.

محیط tabular نیز مثل یک قسمت از متن تلقی می‌شود و برای اینکه خصوصیات یک محیط پویا(شناور) را به آن بدهیم آن را در محیط table قرار داده و از دستور مربوطه برای وسط چین کردن و دادن عنوان هم بهره خواهیم برد(همانند محیط figure پارامترهای اختیاری مربوط به table هم به صورت کاملا مشابه قابل تنظیمند).

\begin{table}[htbpH]
\centering
\caption{عنوان جدول}
\begin{tabular}{lcr}
ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول\\    
ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول\\    
ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول\\    
\end{tabular}
\end{table}
پاسخ داده شده شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط sa313ma (360 امتیاز)
جدول های طولانی
اگر جدول از عرض صفحه بیشتر باشد چکار باید بکنم؟
...