این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به دستورهای لاتک پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.
پرسش و پاسخ فارسی

عکس ها در جایی از متن که اورده شدند قرار نمی گیرند و جابه جامی شوند از چه دستوری باید استفاده کرد؟

0 امتیاز
366 نمایش پرسیده شده یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ توسط sh69

1 پاسخ

0 امتیاز
\begin{figure}[h!]
\include ......
\end{figure}

یا

\begin{figure}[H]
\include ......
\end{figure}

و چنانچه باز هم نتیجه نداد دقیقا بعد از شکلی که سرجای خود قرار نمی‌گیرد از دستور

\clearpage

استفاده کنید.

پاسخ داده شده یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ توسط sa313ma (360 امتیاز)
...